Jdi na obsah Jdi na menu

Inženýrská činnost

 

  • Zpracování projektu nových přípojek NN.
  • Zpracování projektové dokumentace.
  • Zajištění dokladů a vyjádření správců ostatních inženýrských sítí.
  • Zpracování Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
  • Získání souhlasu vlastníků sousedních pozemků.
  • Vypracování žádosti o stavební povolení.
  • Vypracování a podpis smluv o věcném břemeni.
  • Vklad smluv na příslušný katastrální úřad.
  • Vytýčení podzemních řádů.
  • Vydání územního, stavebního a kolaudačního řízení.